NLB dozvoljena pozajmica

Pozajmica koja je uvek na raspolaganju, za sve trenutke u kojima je hitno potreban dodatni novac. Kamata se obračunava samo na iznos u korišćenju i za dane u kojima se koristi pozajmica. Izaberite period u kome Vam je potrebna pozajmica koja može biti do visine mesečnog redovnog prihoda (plata/penzija).

  Za više informacija uloguj se ili nas kontaktiraj